chmurka chmurki
ZAJĘCIA ADAPTACYJNE
Zajęcia adaptacyjne, mają na celu zapoznanie dzieci i rodziców z naszą placówką. Są to spotkania, w trakcie których dzieci biorą czynny udział w różnych formach aktywności zawierających wszelkie elementy zabaw ogólnorozwojowych. Oswajają się z nowymi koleżankami i kolegami, z opiekunkami oraz z nowym otoczeniem. W ramach wpisowego Rodzic z Dzieckiem może wykorzystać 10 godzin zajęć adaptacyjnych.
Zajęcia adaptacyjne przeprowadzane są w III etapach:
 1. Dziecko na początku uczestniczy w zajęciach w raz z rodzicem lub opiekunem.
 2. Rodzic staje się obserwatorem pracy dziecka w grupie.
 3. Dzieci uczestniczą w zajęciach samodzielnie (bez rodzica).


WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE ZAJĘCIA DLA DZIECI
Opiekunki prowadzą ciekawe zajęcia posługując się metodami dydaktycznymi, które pomagają:

 1. wspieranie procesu budowania poczucia własnej wartości u dzieci poprzez wzajemną akceptację i stosowanie pochwał,
 2. w rozpoznawaniu, kontrolowaniu i wyrażaniu własnych uczuć przez dzieci, radzeniu sobie z tak zwanymi uczuciami trudnymi,
 3. w rozwiązywaniu konfliktów w grupie metodą pokojową,
 4. w kształtowaniu zdolności do empatii i umiejętności zachowań społecznych,
 5. we wspieraniu procesu usamodzielnienia się dziecka.

 

EDUKACJA ZDROWOTNA
Dzięki edukacji zdrowotnej dzieci uczestniczą każdego dnia:

 1. w zajęciach gimnastyki ogólnorozwojowej,
 2. w zabawach grupowych organizowanych na świeżym powietrzu,
 3. w porannej gimnastyce,
 4. w codziennej nauce nocnikowania,
 5. w codziennych czynnościach kształtujących nawyki higieniczno – zdrowotne.

 

ZAJĘCIA Z RYTMIKI
Rytmika to nie tylko nauka i śpiewanie piosenek. To także trochę teorii: co to są nuty i do czego służą muzykowi, jak wygląda pięciolinia i klucz wiolinowy itd. To poznawanie różnych instrumentów muzycznych i różnego rodzaju muzyki, od poważnej, poprzez rozrywkową, aż do muzyki wydobywanej z przedmiotów codziennego użytku: kubeczki, sztućce, patyki, klocki itp. To również samodzielne próby zagrania na instrumentach muzycznych. To także odczuwanie emocji i próby ich nazwania, wyrażenia poprzez taniec, ruch.


ZAJĘCIA Z MUZYKOTERAPII
Dzieci, które od najwcześniejszych lat mają okazję do słuchania różnorodnej muzyki, stają się wrażliwsze nie tylko pod względem muzycznym, ale również emocjonalnym, plastycznym i społecznym. Umiejętnie dobrana muzyka wycisza nadmierne emocje negatywne i pobudza pozytywne. Ważnymi elementami na zajęciach są: klaskanie, tupanie, podskoki, gesty, krzyk, wykonywanie rytmicznych ruchów ciałem, maszerowanie. Celem tych zajęć jest bowiem pogłębienie percepcji muzyki, uświadomienie przez dziecko własnych stanów emocjonalnych i wyrażenie ich właśnie ruchem, gestem, werbalnie. Bardzo przyjemną częścią muzykoterapii jest relaksacja: ćwiczenia oddechowe w pozycji leżącej i siedzącej tak, aby wzmocnić odprężenie fizyczne i psychiczne. Zajęcia z muzykoterapii są prowadzone przez opiekunki każdego dnia.


ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Podczas zajęć plastycznych wykorzystywane są różnorodne techniki: malowanie palcami, rysowanie świecą, malowanie na podkładzie klejowym, grysikowym, rysunek węglem, pastelami, stemplowanie, prace wykonane z włóczek, szmatek, kasz i makaronów, zabawy z gliną, masą papierową i wiele innych. Zajęcia rozwijają dziecięcą wyobraźnię, zdolności manualne, ekspresję plastyczną, pomagają uwierzyć we własne siły, wzmagają poczucie własnej wartości, uczą cierpliwości. Zajęcia plastyczne odbywają się w Akademii „Żółwik” minimum 2 razy w tygodniu.


ZAJĘCIA PRZYRODNICZE I EKOLOGICZNE
Edukację przyrodniczą i ekologicznąprowadzoną nasze opiekunki z wykorzystaniem interesujących treści, które pozwalają nie tylko zdobyć elementarną wiedzę w tym zakresie, ale równocześnie uczy dzieci szacunku do otaczającego świata rozbudzając w nich potrzebę jego ochrony. Wychowawczynie proponują dzieciom:

 1. obserwowanie i opisywanie zjawisk przyrodniczych podczas spacerów oraz wycieczek,
 2. doświadczenia i eksperymenty pozwalające na bliższe poznanie świata przyrody z wykorzystywaniem różnorodnych narzędzi,
 3. uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę środowiska,

 

ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Zajęcia językowe w Akademii Maluszka „Żółwik” odbywają się raz w tygodniu. Nauka języka angielskiego jest prowadzona metodą Helen Doron, gdzie dzieci podczas zabaw poznają język wszystkimi zmysłami. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem muzyki i ruchu. Dzieci wykonują ćwiczenia fizyczne z elementami gimnastyki, wzmacniając swoje ciało, jednocześnie przyswajają siebie obcy język. Podczas zajęć obowiązuje zasada „no polish”, stwarzając anglojęzyczne środowisko. Dzieci, z kontekstu w trakcie zabawy poznają znaczenia dźwięków, z którymi codziennie się osłuchują. Dzięki temu uczą się szybko i łatwo.


ZAJĘCIA Z CHUSTĄ KLANZA
Opiekunki stosujący pedagogikę zabawy, wzbogacają formy pracy w grupie przy pomocy chusty Klanza, co daje możliwość aktywności i zaangażowania we wspólne tworzenie oraz spontanicznej radości z twórczego działania w grupie.


ZAJĘCIA I ZABAWY MANIPULACYJNO – KONSTRUKCYJNE
Dzieci budują konstrukcje z klocków, szeregują klocki, budują i burzą budowle z klocków, nakładają kółka na piramidę oraz dopasowują odpowiednie kształty do otworów. Celem zabaw manipulacyjno – konstrukcyjnych jest: rozwój zręczności i koordynacji ruchów; usprawnienie pracy dłoni – palce i nadgarstki; usprawnianie procesów myślenia i koncentracji, ćwiczenie cierpliwości i wytrwałości.


ZAJĘCIA TEMATYCZNE
Zajęcia te są określane różnymi terminami, jak np. zabawy w role, naśladowcze, twórcze, pory roku, poznawanie kultur innych narodów, zabawy w kąciku kuchennym, w kąciku lalek. Treść zabaw tematycznych wzbogaca zajęcia dzieci w naszym żłobku. Pojawia się fabuła, odtwarzane są coraz bardziej złożone sytuacje.


BAJKOTERAPIA , to terapia przez bajki. Wszystkie dzieci lubią ich słuchać, a szczególnie te najmłodsze. Czytając określone bajki można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, takich jak np. irracjonalne lęki lub pierwsze dni w żłobku. Zajęcia te odbywają się kilka razy w ciągu tygodnia w każdej grupie.